192.20

 • 8-50 Ζώνες ενσύρματες, ασύρματες ή Risco bus με οποιονδήποτε συνδυασμό.
 • 4 Διαμερίσματα
 • 4 Ομάδες ανά διαμέρισμα
 • 4-14 Προγραμματιζόμενες ζώνες
 • 500 Καταγραφή γεγονότων
 • 4 ενσύρματα ή ασύρματα πληκτρολόγια
 • 16 Ασύρματα μπρελόκ πολλαπλών λειτουργιών
 • 8 Καρταναγνώστες Proximity
 • 16 Τηλεφωνικοί αριθμοί
 • PSTN, IP, GSM/GPRS επικοινωνία
 • WEB εφαρμογή (cloud Control), IPhone,Android
Βάρος 3.100 kg
Κατασκευαστής

Risco

Μέγιστες Ζώνες

50

Ενσωματωμένες Ζώνες

8

Υποσυστήματα

4

Προγραμματιζόμενες Εξόδους

4

Επίπεδο Ασφαλείας

2

Χρήστες

30