338.52

 • 8-512 Ζώνες (Ενσύρµατες, Ασύρµατες ή Bus σε οποιοδήποτε συνδυασµό)
 • 32 Περιοχές
 • 4 ανεξάρτητα BUS
 • 500 Κωδικοί Χρήστη
 • 6-262 Προγραµµατιζόµενες Έξοδοι
 • 2000 Καταγραφές Συµβάντων
 • 48 Ενσύρµατα Πληκτρολόγια
 • 32 Ασύρµατα Πληκτρολόγια Slim Keypad
 • 32 Ενσύρµατες ή Ασύρµατες Σειρήνες
 • 64 proximity καρταναγνώστες (13.5MHz)
 • 16 Ασύρµατα Χειριστήρια (Μονόδροµα/Αµφίδροµα)
 • 64 Προορισµοί “Ακολουθίας” (Τηλεφωνικοί Αριθµοί).
 • ∆υνατότητα προσθήκης GSM/GPRS , VOICE, IP module
 • Ρυθµιζόµενη αντίσταση ζωνών
 • Grade 3/ Grade 2 επιλέξιµο
 • Ελληνικό µενού πληκτρολογίου µε ελληνικό λογισµικό προγραµµατισµού
Βάρος 0.700 kg
Κατασκευαστής

Risco

Μέγιστες Ζώνες

512

Ενσωματωμένες Ζώνες

8

Υποσυστήματα

32

Προγραμματιζόμενες Εξόδους

6

Επίπεδο Ασφαλείας

3

Χρήστες

500