Συμβατική Πυρανίχνευση

MKP-8K

 53.32

Συμβατική Πυρανίχνευση

MKP-4

 49.60

Συμβατική Πυρανίχνευση

MKP-8

 38.44

Συμβατική Πυρανίχνευση

MBX-3

 198.40

Συμβατική Πυρανίχνευση

MBX-2

 99.20

Συμβατική Πυρανίχνευση

MBX-1

 74.40

Συμβατική Πυρανίχνευση

FPS-5

 47.12

Συμβατική Πυρανίχνευση

MER-8 ΜΕ ΒΑΣΗ

 76.63

Συμβατική Πυρανίχνευση

MER-8

 67.95

Συμβατική Πυρανίχνευση

MER-4 ΜΕ ΒΑΣΗ

 57.04

Συμβατική Πυρανίχνευση

MER-4

 48.36

Συμβατική Πυρανίχνευση

MEZ-8

 27.28