483.60

 • 4 Ζώνες ενσωματωμένες
 • Μέγιστες 16 ζώνες
 • Ενσωματωμένος ασύρματος δέκτης 433MHz LoNa
 • Ενσωματωμένος δέκτης ZWAVE για ασύρματους αυτοματισμούς
 • Μέγιστα 4 partitions
 • Μέγιστο 40 χρήστες, κάθε χρήστης μπορεί να έχει 4 προφίλ
 • Μέγιστο 24 συσκευές (επεκτάσεις και πληκτρολόγια)
 • Μέγιστο 16 πληκτρολόγια τόσο xGen όσο και NetworX
 • Υποστηρίζει μέχρι 4 Tablet UX-TOUCH
 • Υποστηρίζει διπλασιασμό ζωνών και πολλαπλή end-of-line resistor
 • Υποστηρίζει UltraSync Video integration
 • 3 προγραμματιζόμενες εξόδους ενσωματωμένες και 1 Σειρήνα
 • Υποστηρίζει σενάρια and σκηνές προγραμματισμού logic
 • 10/100Base-T IP/LAN connection
 • Προαιρετικό 4G/wifi plug-on module
 • Ενσωματωμένος web server DLX900 programming software
 • Υποστήριξη Osborne Hoffman alarm reporting in SIA and CID
 • Υποστηρίζει Amazon Alexa και Google Assistant
Βάρος 3.100 kg
Amazon Alexa

ΝΑΙ

Google Assistant

ΝΑΙ

IP/LAN Σύνδεσιμότητα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ

Κατασκευαστής

Caddx

Υποστηρίξη Σεναρίων

ΝΑΙ

Μέγιστες Ζώνες

16

Ενσωματωμένος Ασύρματος Δέκτης

ΝΑΙ

Ενσωματωμένες Ζώνες

4

Υποσυστήματα

4

Προγραμματιζόμενες Εξόδους

4

Επίπεδο Ασφαλείας

2

Χρήστες

40

Ζώνες με Διπλασιασμό

8

ZWAVE Έξυπνο Σπίτι

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ