682.00

 • 8 Ζώνες ενσωματωμένες
 • Μέγιστες 48 ζώνες
 • Ενσωματωμένος ασύρματος δέκτης Legacy & LoNa 433MHz
 • Μέγιστα 8 partitions
 • Μέγιστο 100 χρήστες, κάθε χρήστης μπορεί να έχει 4 προφίλ
 • Μέγιστο 32 συσκευές (επεκτάσεις και πληκτρολόγια)
 • Μέγιστο 16 πληκτρολόγια τόσο xGen όσο και NetworX
 • Υποστηρίζει διπλασιασμό ζωνών και πολλαπλή end-of-line resistor
 • Υποστηρίζει UltraSync Video integration
 • Z-Wave® Home Automation ενσωματωμένος δέκτης
 • 4 προγραμματιζόμενες εξόδους ενσωματωμένες
 • Υποστηρίζει σενάρια and σκηνές προγραμματισμού logic
 • 10/100Base-T IP/LAN connection
 • Προαιρετικό 4G/wifi plug-on module
 • Ενσωματωμένο web server DLX900 programming software
 • Υποστήριξη Osborne Hoffman alarm reporting in SIA and CID
 • Υποστηρίζει Amazon Alexa και Google Assistant
Βάρος 3.100 kg
Amazon Alexa

ΝΑΙ

Google Assistant

ΝΑΙ

IP/LAN Σύνδεσιμότητα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ

Κατασκευαστής

Caddx

Υποστηρίξη Σεναρίων

ΝΑΙ

Μέγιστες Ζώνες

48

Ενσωματωμένος Ασύρματος Δέκτης

ΝΑΙ

Ενσωματωμένες Ζώνες

8

Υποσυστήματα

8

Προγραμματιζόμενες Εξόδους

5

Επίπεδο Ασφαλείας

2

Χρήστες

100

Ζώνες με Διπλασιασμό

16

ZWAVE Έξυπνο Σπίτι

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ