111.60

Εξαντλημένο

Risco Επέκταση IP

  • Επικοινωνία συστήματος μέσω δικτύου TCP
  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως η κύρια επικοινωνία ή ως back-up σε επικοινωνία GSM/ GPRS ή PSTN σε περίπτωση αποτυχίας επικοινωνίας
  • Χρησιμοποιεί πρωτόκολλα κοινής μορφής (SIA, Contact ID) για την αποστολή ειδοποιήσεων στο ΚΛΣ χρησιμοποιώντας τον δέκτη RISCO IP που συνδέει τα συστήματα συναγερμού με το κεντρικό λογισμικό διαχείρισης παρακολούθησης
  • Δυνατότητα αποστολής συμβάντων στο πρωτόκολλο SIA IP μέσω TCP / IP στα ΚΛΣ που έχουν τυπικούς δέκτες IP
  • Επιτρέπει την αποστολή ειδοποιήσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και πληροφοριών κατάστασης συστήματος
  • Επιτρέπει τον απομακρυσμένο προγραμματισμό του πίνακα χρησιμοποιώντας το λογισμικό διαμόρφωσης και προγραμματισμού του πίνακα συναγερμού