Θα πρέπει να συνδεθείτε για να δείτε την τιμή.

SIGMA IXION IP

  • Συσκευή TCP/IP επικοινωνίας για τους πίνακες S-PRO και AEOLUS
  • Συνδέεται στο BUS του πίνακα και επικοινωνεί με το Κέντρο Λήψης Σημάτων μέσω γραμμής DSL, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του τελικού χρήστη
  • Εφαρμογή S Mobile για απομακρυσμένο χειρισμό του συναγερμού από το κινητό τηλέφωνο του χρήστη
  • Δυνατότητα αποστολής e-mail (Δεν υποστηρίζει σύνδεση SSL/TLS)
  • Δυνατότητα τηλεπρογραμματισμού του πίνακα S-PRO και AEOLUS μέσω Internet
  • Format επικοινωνίας με το Κέντρο Λήψης Σημάτων: SIA IP (DC-09), Ademco Contact ID Protocol (SIA DC-05) και SIA DCS (SIA DC-04 ή DC-03).
  • Κρυπτογράφηση για την ασφάλεια δεδομένων: AES-128
  • Συμβατό με πίνακες S-PRO με version 5.1 και άνω