Θα πρέπει να συνδεθείτε για να δείτε την τιμή.

SIGMA IXION IP/G

  • Συσκευή επικοινωνίας TCP/IP και GPRS για τους πίνακες S-PRO και AEOLUS
  • Συνδέεται στο BUS του πίνακα και επικοινωνεί με το Κέντρο Λήψης Σημάτων μέσω GPRS ή Ethernet ή ταυτόχρονα και με τα δύο
  • Εφαρμογή S Mobile για απομακρυσμένο χειρισμό του συναγερμού
  • Δυνατότητα αποστολής SMS ή e-mail (Δεν υποστηρίζει σύνδεση SSL/TLS)
  • Δυνατότητα τηλεπρογραμματισμού του πίνακα S-PRO και AEOLUS μέσω Internet
  • Format επικοινωνίας με το Κέντρο Λήψης Σημάτων: SIA IP (DC-09)
  • Κρυπτογράφηση για την ασφάλεια δεδομένων: AES-128
  • Συμβατό με πίνακες S-PRO με version 5.1 και άνω