379.44

Νέο xGen Connect NXG-7102 module 4G κατάλληλο για xGen Connect NXG-4, NXG-8 και NXG-9.

  • Δυνατότητα πρόσβασης και χειρισμού στον χρήστη ανάλογα το επίπεδο πρόσβασης του κωδικού του
  • Δυνατότητα αναφοράς σε ΚΛΣ σε έως 2 δέκτες NETREC
  • Το 4G λειτουργεί ως Backup του Ethernet ή μόνο του ως Primary σε περίπτωση μη ύπαρξης LΑΝ/WAN
  • Δυνατότητα αποστολής Email και push Notfications σε έως 8 παραλήπτες
  • Δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου του συστήματος ασφάλειας μέσω της εφαρμογής Ultrasync+
  • Ανεξάρτητος χειρισμός, όπλισης/αφόπλισης υποσυστημάτων, έλεγχος κατάστασης
  • Εισαγωγή/τροποποίηση κωδικών χρηστών, emails
  • Εισαγωγή περιγραφών ζωνών και αντιγραφή τους στα πληκτρολόγια NXG-1820, NXG-1830, NXG-1831, NXG-1832 και NXG-1833
  • Χρήση του κωδικοποιητή του πίνακα ως Backup
  • Πλήρης απομακρυσμένος προγραμματισμός του συστήματος με το DLX900