Περιφερειακά

280GZ

 76.88

Περιφερειακά

280I

 17.11

Περιφερειακά

280L

 18.35

Περιφερειακά

280LC

 29.76

Περιφερειακά

280UL

 17.61

Περιφερειακά

280ZL

 37.20

Περιφερειακά

280ZLC

 64.48

Συστήματα Συναγερμού

AR-205R

 54.56

Μαγνητική Επαφή

AR-2100/BL

 23.81

Μαγνητική Επαφή

AR-2100/W

 23.81

Μαγνητική Επαφή

AR-211R

 21.95

IR Ανιχνευτές

AR-335R

 40.92