27.28

Μετασχηματιστής 16.6/45VA

  • Μετασχηματιστής για κεντρικές μονάδες (Caddx, Paradox, κτλ)
  • 45VA
  • 16.6VAC