Κεντρικές Μονάδες

K2EM-W

 74.40

Κεντρικές Μονάδες

K2EM

 64.48

Κεντρικές Μονάδες

TAC005

 52.08

Κεντρικές Μονάδες

AC019

 52.08