Συμβατική Πυρανίχνευση

FPS-5

 47.12

Συμβατική Πυρανίχνευση

MAIN 4

 57.04

Συμβατική Πυρανίχνευση

MAIN 8

 59.02

Συμβατική Πυρανίχνευση

MATRIX2004R00TO

 213.28

Συμβατική Πυρανίχνευση

MATRIX2004R04TO

 248.00

Συμβατική Πυρανίχνευση

MATRIX2008R00TO

 220.72

Συμβατική Πυρανίχνευση

MATRIX2008R08TO

 272.80

Συμβατική Πυρανίχνευση

MATRIX2012R00TO

 287.68

Συμβατική Πυρανίχνευση

MATRIX2012R04TO

 322.40

Συμβατική Πυρανίχνευση

MATRIX2012R08TO

 344.72

Συμβατική Πυρανίχνευση

MATRIX2012R12TO

 369.52

Συμβατική Πυρανίχνευση

MATRIX2016R00TO

 292.64